Topkwaliteit met 5 jaar fabrieksgarantie.

De Stokem garantie betreft garantie gedurende de technische levensduur van 5 jaar, geldig vanaf het moment van aankoop.
De garantie bestaat uit gratis reparatie of vervanging van onderdelen in geval van materiaal- of constructiefouten.
Concreet betekent dat garantie op scheuren van het materiaal van de haard en het breken of scheuren van het laswerk, mits gebruik gemaakt is van de meegeleverde stookschaal.

Voor de gekleurde haard (antraciet/zwart) geldt tevens 1 jaar garantie op vastheid van de lak bij normaal gebruik. Kleurverandering is daarbij uitgesloten.
Houdt u er rekening mee dat elk model haard verkleurt bij gebruik door vuur en warmte. Verkleuring van het materiaal valt niet onder de garantie regeling.

Beschadigd of verkeerd product
Controleer bij ontvangst van het artikel of het juiste product, onbeschadigd en compleet, afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u dit zo snel mogelijk na ontvangst aan ons te melden via info@stokem-stoves.com. We verzoeken u dit binnen 48 uur na ontvangst te doen.
Mocht er een defect zijn aan uw product en wilt u gebruik maken van de garantieregeling, dan kunt u dit melden via info@stokem-stoves.com. Graag ontvangen wij bij een defect de volgende gegevens per mail van u:
Ordernummer van uw bestelling.
Foto’s van het defecte onderdeel of verpakking.

Deze zaken vallen niet onder garantie:
Oneffenheden, krassen, minimale afwijkingen en kleurverschillen in het materiaal.
Defecten, die zijn ontstaan door verkeerd en/of nalatig gebruik alsmede ondeskundige installatie.
Kleurveranderingen evenals roestvorming en een roestlaagje als gevolg van (extreme) weersinvloeden of ondeskundig gebruik van (chemische) stoffen.
Roestplekken door contact met corroderende stoffen of voorwerpen:
Laat de kachel bijvoorbeeld nooit langdurig contact maken met gewoon stalen (niet-RVS) producten of materialen. Deze geven roestplekken.
Roestplekken door chloorhoudend zwembadwater dat op de kachel spat.
Gebruik van de kachel in kustgebied, binnen 10km van de kustlijn. Zoutdeeltjes uit zeewater die in de lucht worden meegevoerd tasten RVS aan.
Defecten als gevolg van veranderingen aan het product, niet voor het doel bestemd gebruik of moedwillige beschadiging.
Defecten, die zijn ontstaan door onvakkundig onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden. De buitenzijde van de kachel moet regelmatig met RVS cleaner gereinigd worden. Stof en vuil kunnen roestvorming tot gevolg hebben.
Slijtage van de stookschaal. De stookschaal is juist bedoeld om de levensduur van de kachel te verlengen. Slijtage van de stookschaal is normaal.
Schade door stoken direct op de bodem van de kachel (zonder stookschaal). Door extreme hitte kan roestvorming optreden.
Ruit schade.
Schade als gevolg van omwaaien of omvallen. Zorg dat uw kachel bij harde wind uit de wind staat of gezekerd is.
De garantie geldt alleen voor de 1e aankoper, en vervalt bij doorverkoop.
Showmodellen.
Zakelijk gebruik (o.a. horeca)
Verzendkosten vallen buiten de garantieregeling.